ஆசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலக பணியாளர்களுக்கு ஆதாருடன் இணைந்த பயோ மெட்ரிக் வருகை பதிவேடு முறை அமல்படுத்துதல் 15/11/18 அன்று VC மூலம் நடைபெறுதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

error: Content is protected !!