ஆசிாியா் தினவிழா ஆயத்த கூட்டம்

ஆசிாியா் தினவிழா முன்னிட்டு  ஆயத்த கூட்டம்  09.30.2015 அன்று மாலை 4 மணிக்கு எஸ்.எல்.பி (ம) உயா்நிலைப்பள்ளியில் வைத்து நடைபெறுகிறது. அனைத்து விழா உறுப்பினா்களும் தவறாது கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறாா்கள்.

error: Content is protected !!