இன்றைய குடியரசு தினவிழாவில் கன்னியாகுமரி மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் மற்றும் மாவட்ட முதன்மைக்கல்வி அலுவலர் ஆகியோர் முன்னிலையில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் கல்வித் துறையில் சிறப்பாக பணியாற்றிமைக்காக பாராட்டு

இன்றைய குடியரசு தினவிழாவில் கன்னியாகுமரி மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் மற்றும் மாவட்ட முதன்மைக்கல்வி அலுவலர் ஆகியோர் முன்னிலையில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் கல்வித் துறையில் சிறப்பாக பணியாற்றிமைக்காக பாராட்டு 20160125224615

error: Content is protected !!