கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கணினி மூலம் கற்பித்தல் பணியில் ஆர்வம் உள்ள ஆசிரியர்கள் ஒருங்கிணைந்து நடத்தும் கற்பித்தலில் புதிய உக்திகளுக்கான பயிற்சியின் அறிமுக கூட்டம்

ddd

error: Content is protected !!