கலந்தாய்விற்கு விண்ணப்பித்த ஆசிரியர்கள் மாவட்ட முதன்மைக்கல்வி அலுவலகத்தில் தங்கள் விவரங்களை சரிபார்த்து ஒப்புகை சீட்டை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்

.

error: Content is protected !!