கல்வித் தகவல் மேலாண்மை முறை (EMIS) -பள்ளிகள் மற்றும் மாணவர்கள் தகவல் தொகுப்பு விவரங்களை இணையதளம் மூலம் 2014-15ஆம் கல்வி ஆண்டிற்கு மேம்படுத்துதல் மற்றும் இலவச பேருந்து பயண அடையாள அட்டை கோரும் மாணவர்களின் விவரங்களை உடனடியாக நிகழ்நிலைக்கு கொண்டுவருதல் (updation of students profile into in-positionof students in the schools)

EMIS_BUSPASS_TRAINING-SCREEN-SHOTS

EMIS-DATA-UPDATING- INSTNS – REGARDING-2

error: Content is protected !!