தனி நபர் தகவல் தொகுப்பு முறை(PIS) இணையதளத்தில் பதிவு செய்தல்

PIS INSTRUCTIONS

WEBSITE LINK

DATA TRANSFER என்ற  OPTION  கிளிக்  செய்து தங்கள் பள்ளியிலிருந்து மாறுதல் சென்றவர்களை ,அவர்கள் தற்போது பணியாற்றும் பள்ளிக்கு அவர்களது விவரங்களை மாற்றிக் கொள்ளவும்.  அதே போன்று தங்கள் பள்ளிக்கு வேறு பள்ளியிலிருந்து பணியாளா்கள் மாறுதல் பெற்று வந்திருந்தால்,  அவா்கள்  ஏற்கனவே பணியாற்றிய பள்ளிக்கு  தெரிவித்து அவா்களுடைய விவரங்களை மாற்றி கொள்ளவும்  . ஒவ்வொரு பணியாளரின் விவரங்களையும்  UPDATE செய்யவும்.

மேலும் தகவல்களுக்கு – 9486757471

 

error: Content is protected !!