தொடக்கக் கல்வி – தொடக்க / நடு நிலைப் பள்ளிகளுக்கு 11.01.2015 முதல் 1 முதல் 8ம் வகுப்புகளுக்கு இரண்டாம் பருவத் தேர்வு நடத்த இயக்குனர் உத்தரவு  

 DEE – TERM-II EXAMINATIONS TO BE  CONDUCT FROM 11.01.2015 REG PROC CLICK HERE…

error: Content is protected !!