நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் 2015 சமீபத்திய பலத்த மழை மீட்பு மற்றும் நிவாரண நடவடிக்கைகளுக்கு முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு தன்னார்வ பங்களிப்பு – அரசு ஊழியர் / ஆசிரியர்கள் மூலம் ஒரு நாட்கள் சம்பளம் பங்களிப்பு – நடைமுறைகள் – ஆணை வெளியீடு

Click Here…

error: Content is protected !!