நாட்டு நலப்பணித்திட்ட மாணவர்களின் (NSS) விவரங்களை இணையதளத்தில் 12.09.2015 அன்று மாலைக்குள் பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

error: Content is protected !!