முதல்வர் ஜெ., 110 விதியின் கீழ் பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார். இதன் விவரம் வருமாறு:error: Content is protected !!