மேல்நிலை மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு பதிவு செய்யும் இணையதள பயிற்சி வகுப்பு நடைபெறும் இடம் மாற்றப்பட்டுள்ளது. வின்ஸ் பொறியியல் கல்லூரியில் வைத்து நாளை காலை 10.00 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது.

Employment

error: Content is protected !!