( அனைத்து மேல்நிலைப்பள்ளிகள்)-அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிகள், அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகள் ,மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளிகள் தலைமையாசிரியர்களுக்கு-விடைத்தாள் மதிப்பீடு செய்யும் பணிக்கு முதுகலைப்பட்டதாரி ஆசிரியர்களை பணி விடுவித்தல் சார்பு (நாகர்கோவில் கல்வி மாவட்டம்)

நாகர்கோவில்  எஸ்.எல்.பி (ஆ) மேல்நிலைப்பள்ளியில் நடைபெறும் விடைத்தாள் திருத்தும் பணிக்கு  கீழ் கண்ட  பாட ஆசிரியர்களை  08.04.2015 அன்று காலை 8.30 மணிக்கு முகாம் பணி மேற்கொள்ளும் வகையில்   பணியிலிருந்து விடுவித்து அனுப்பும்படி அனைத்து மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். பணி விடுவிக்கும்பொழுது பணி விடுப்பாணையில் ஆசிரியர் முதுகலைப்பட்டதாரி பணியில் பணிவரன்முறைசெய்யப்பட்ட நாள் மற்றும்    தர ஊதியம் ஆகியவற்றை குறிப்பிடவும்.

 

SUBJECT :  PHYSICS, CHEMISTRY, BOTANY,ZOOLOGY, ACCOUNTANCY,MATHS, HISTORY, ECONOMICS

error: Content is protected !!