15.3.2015-ன் தேதியின்படி உதவியாளர் பதவியிலிருந்து இருக்கைப்பணி கண்காணிப்பாளராக பதவி உயர்வு அளிப்பதற்கான வெளியிடப்பட்டுள்ள தேர்ந்தோர் பட்டியலின்படி இருக்கைப்பணி கண்காணிப்பாளர் பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு மூலம் நடைபெறுதல் சார்ந்து செயல்முறைகள்

Asst to desk letter page-1 Please Click Here To Download

error: Content is protected !!