28.10.2014 அன்று நடைபெறுவதாக இருந்த தமிழ்நாடு ஊரகத் திறனாய்வுத் தேர்வு (Trust Exam) 12.10.2014 அன்று நடைபெறும் என அனைத்துவகை உயர்நிலை/மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்களுக்குத் தெரிவிக்கலாகிறது.

011635 D2

error: Content is protected !!