கணிதப்புதிர்

மின்னல் பெருக்கல் : 100க்கு அருகில் உள்ள எண்கள். இரு இலக்க எண்ணை மூன்று இலக்க எண்ணால் பெருக்குவது எப்படி?

93 x 114 = ? 91 x 115 = ? 97 x 119 = ? உதாரணம் : 93 114 x ——— 10602 ———  அடிப்படை எண் ... Read More »

Maths Puzzle

1. I add five to nine, and get two. The answer is correct, but how? 2.Two fathers and two sons go fishing. Each of them ... Read More »

கணிதப்புதிர்

ஒரு ராஜாவின் அரண்மனையில் ஒரே மாதிரியான 24 செம்பு காசுகளில் ஒரு தங்க காசு கலந்து விட்டது அதை எவ்வாறு பிரிப்பது என்று ராஜாவிற்க்கு குழப்பம் ராஜாவிடம் ஒரு தராசு மட்டும் தான் இருந்தது ... Read More »

கணிதப் புதிர் -விடை கூறுங்கள்

ஒரு அரண்மனையில் இருந்து நான்கு பேர் தங்க நாணயங்களைத் திருடிச் சென்றனர் . பங்கிட்டுக் கொள்ள முடியாத சூழ்நிலையில் ஒரு இடத்தில் புதைத்து வைத்து விட்டு தனித் தனியாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று முடிவு ... Read More »

மின்னல் கழித்தல்

100, 1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000 இந்த எண்களிலிருந்து சுலபமாக கழிப்பது எப்படி? “உன் கையில 10 சாக்லேட் இருக்கு. 5 நான் எடுத்துக்கறேன். மீதி எத்தனை இருக்கும்?” “மீதி எதுவும் இருக்காது ... Read More »

11 முதல் 19 வரை உள்ள எந்த இரு எண்களையும் ஒன்றுடன் ஒன்று பெருக்கும் முறை

கடினமான கணக்குகளையும் எளிதில் கண்டுபிடிக்கும் சுலபமான வழிகளில் தற்போது 11 முதல் 19 வரை உள்ள எந்த இரு எண்களையும் ஒன்றுடன் ஒன்று பெருக்கும் முறையை இப்போது காணலாம். இதற்காக செய்ய வேண்டி யது ... Read More »

error: Content is protected !!