வரவு செலவு திட்டம் -எண் வகைப்பட்டியல் தயார் செய்தல் – நாகர்கோவில் கல்வி மாவட்டம்- கூட்டம் நடைபெறுதல் சார்பு FORMS COVERING LETTER

2013 -14 -ஆம் ஆண்டு முதல், GPF சந்தாதாரர்கள் தங்கள் ஆண்டு கணக்கு அறிக்கையின் நகலை மாநில கணக்காயர் www.agae.tn.nic.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்துக் கொள்ளும் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

error: Content is protected !!