கனமழை விடுமுறை

  1. சென்னையில் 29 பள்ளிகளுக்கு மட்டும் நாளை விடுமுறை
  2. திருவள்ளுவர் மாவட்டத்தில் 5 பள்ளிகளுக்கு மட்டும் நாளை (13-12-2015) விடுமுறை விடப்படும் என ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.
error: Content is protected !!