இணைப்பில் உள்ள CLICK HERE ONLINE ENTRY DETILAS  கிளிக் செய்து அதில் கேட்கப்பட்டிருக்கும் பள்ளியின் தலைமையாசிரியர்  விவரங்களை பூர்த்தி செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். தலைமையாசிரியர் பணியிடம் காலிப்பணியிடமாக இருப்பின் பொறுப்பு தலைமையாசிரியர்களின் விவரங்களை பூர்த்தி செய்திடவேண்டும். இன்று மதியம் 2 மணிக்குள் பதிவு

error: Content is protected !!