கன்னியாகுமாி மாவட்ட அரசுப்பள்ளி ஆசிாியா்களால் நடத்தப்படும் TNPSC GROUP IV போட்டித்தோ்விற்கான இலவச ஆன்லைன் பயிற்சி வகுப்பு. பயிற்சி துவங்கும் நாள் 14.04.2024 8 p.m to 9 p.m பயிற்சியில் இணைந்திட கீழ்கண்ட வாடசப் லிங்கினை கிளிக் செய்யவும். LINK

கன்னியாகுமாி மாவட்ட அரசுப்பள்ளி ஆசிாியா்களால் நடத்தப்படும் TNPSC GROUP IV போட்டித்தோ்விற்கான இலவச ஆன்லைன் பயிற்சி வகுப்பு. பயிற்சி துவங்கும் நாள் 14.04.2024 8 p.m to 9 p.m பயிற்சியில் இணைந்திட கீழ்கண்ட வாடசப் லிங்கினை கிளிக் செய்யவும். LINK

error: Content is protected !!