அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தால் 17.08.2018 அன்று பொன்ஜெஸ்லி பொறியியல் கல்லூரியில் வைத்து நடைபெறவிருந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்வு தள்ளி வைப்பு – மாற்று தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.

error: Content is protected !!