நாளை 30.07.2015 நடைபெறவிருந்த தேர்வுகள் அனைத்தும் ஒத்திவைக்கப்பட்டு 04.08.2015 அன்று நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

error: Content is protected !!