Author Archives: admin

Tnpsc group 4-person list selected for uploading certificates-released on 27 August

Tnpsc group 4-person list selected for uploading certificates-released on 27 August-click here for details Read More »

Certification Verification for Special Teachers

certification verification for special Teachers-Click here Read More »

6 Ways to Take SCREEN SHOT

Are you Interested to Know six ways to take Screen Shot-click here Read More »

சிறப்பு ஆசிரியர்கள் நியமனத்துக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

சிறப்பு ஆசிரியர்கள் நியமனத்துக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு Read More »

 அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு கணித பிரிவில் படிக்கும் மாணவிகளுக்கு பொன் ஜெஸ்லி பொறியியல் கல்லூரியில் வைத்து பொறியியல் படிப்பு சார்ந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி  17-08-2018 வெள்ளிக்கிழமை அன்று அண்ணா பல்கலைக்கழகம் நடத்துகிறது

அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு கணித பிரிவில் படிக்கும் மாணவிகளுக்கு பொன் ஜெஸ்லி பொறியியல் கல்லூரியில் வைத்து பொறியியல் படிப்பு சார்ந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி  17-08-2018 வெள்ளிக்கிழமை ... Read More »

How to Upload Teachers Details in EMIS Website

How to Upload Teachers Details in EMIS Website Read More »

Regarding 72nd Independence Day Celebration In Schools

Regarding 72nd Independence Day Celebration In Schools Read More »

Employment Registration Through Schools

  Employment Registration Through Schools Read More »

error: Content is protected !!